sigla cadastru general
  • certificat energetic certificat energetic
  • cadastru cadastru
  • topografie topografie
  • topografie topografie
| prima pagina | cadastru | topografie | acte necesare | preturi | certificat energetic | contact |

Navigare rapida:

Prima inscriere apartamente

Prima inscriere terenuri

Dezmembrare alipire imobile

Inscriere constructie noua sau extindere

Documentatii si planuri de situatie pentru PUZ, PUG, PUD, PAC

Scoatere din circuitul agricol

PRIMA INSCRIERE APARTAMENTE

1.Cerere de receptie si inscriere (pusa la dispozitie de catre noi);
2.Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat (pusa la dispozitie de catre noi);;
3.Certificat fiscal pentru cadastru si intabulare;
4.Actele de proprietate (copie legalizata), dupa caz:
- Contract de vanzare – cumparare
- Contract de construire
- Proces verbal de predare primire
- Contract de Imprumut (daca a fost luat cu plata in rate)
- Dovada de achitare integrala (in cazul contractelor cu plata in rate)
- Certificat de casatorie/Sentinta de divort (daca numele beneficiarului din actul de proprietate  difera fata de cel prezent din C.I.)
- Certificat de Deces  (in cazul in care exista  clauze in contract care trebuie radiate)
- Certificat de Mostenire
5. Declaratie Notariala
-in cazul apartamentelor care nu au fost transcrise, – ca actul nu a fost trecut in Registrul de Transcriptiuni si Inscriptiuni;
6. Certificatul Fiscal in original (de la taxe si impozite/primarie), cu mentiunea pentru cadastru si cu valoarea impozabila (pentru constructi noi);
7. B.I./C.I. in copii xerox;

TAXA CADASTRU SI INTABULARE PLATITA LA RECEPTIA DOCUMENTATIEI TEHNICE  SI INSCRIERE IN CARTEA FUNCIARA LA OFICIUL DE CADASTRU ESTE 120RON.

Biroul de carte funciara percepe pentru eliberarea copiei de carte funciara colectiva o taxa de 5 lei / fila, numarul total de file depinde de numarul de apartamente inscrise in cartea funciara aferenta constructiei (blocului) respectiv.

-   In cazul in care exista o cerere de radiere a imprumutului/ipotecii se mai plateste suplimentar o taxa de 60RON
-  Pentru imobilele care au intrat in proprietate ca urmare a unor acte de genul: Contract de Partaj, Certificat de Mostenitor, Sentinte Civile,  sau Ordinul Prefectului, eliberate incepand cu aprilie 2009 statul roman percepe o taxa suplimentara de 0.15% din valoarea imobilului.


PRIMA INSCRIERE TERENURI

1. Cererea de solicitare informaţii si convenţie;
2. Cererea de recepţie si înscriere;
3. Declaraţie pe propria răspundere cu privire la înstrăinarea si identificarea imobilului măsurat;
4. Extras din planul parcelar avizat pentru conformitate de primar (numai pentru documentaţiile din extravilan);
5. Actele de proprietate, după caz, in copie legalizata;
6. Certificatul fiscal in original (de la taxe si impozite), in care sa se precizeze faptul ca este pentru cadastru si intabulare si sa aibă in el valoarea de impozitare atât pentru teren cat si pentru locuinţa ;
7. Copii xerox ale actelor de identitate ale proprietarilor.


DEZMEMBRARE / ALIPIRE IMOBILE

1. Cererea de solicitare informatii, pusa la dispozitie de catre noi;
2. Cererea de receptie si inscriere, pusa la dispozitie de catre noi;
3. Declaratie pe propria raspundere cu privire la înstrainarea si identificarea imobilului, pusa la dispozitie de catre noi;
4. Extras de carte funciara pentru informare;
5. Copie simpla a  actelelor de proprietate;
6. Copia documentatiei de cadastru anterioara;
7. Copie legalizata a certificatului de urbanism pentru alipire indiferent de numarul de loturi alipite; dezmembrare pentru mai mult de doua loturi rezultate din operatiune.
TAXA CADASTRU PLATITA LA RECEPTIA DOCUMENTATIEI TEHNICE LA OFICIUL DE CADASTRU ESTE 60 RON/ LOT REZULTAT DIN ALIPIRE, 60 RON LOT REZULTAT DIN DEZMEMBRARE.


INSCRIERE CONSTRUCTIE NOUA SAU EXTINDERE

1. Cererea de solicitare informatii,pusa la dispozitie de catre noi;
2 .Cerere de receptie si inscriere,pusa la dispozitie de catre noi;
3 .Declaratie pe propria raspundere cu privire la înstrainarea si identificarea imobilului,pusa la dispozitie de catre noi;
4. Extras de carte funciara pentru informare;
5. Copie xerox documentatia cadastrala avizata anterior 
6. Copia Incheierii de intabulare;
7. Copie legalizata a urmatoarelor acte:
- Autorizatia de construire/Demolare
- Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor 
- Certificat de atestare a edificarii sau extinderii constructiei, eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul astfel:
- pentru constructiile fara autorizatie de construire, mai vechi de anul 1991 ;
- pentru constructiile ridicate dupa anul 1991 care au autorizatie de construire dar nu au proces verbal de receptie.
8. Certificatul fiscal in original (de la taxe si impozite/primarie), cu mentiunea pentru cadastru, cu valuarea impozabila a constructie.
9. Copii xerox ale actelor de identitate ale proprietarilor.
TAXA CADASTRU SI INTABULARE PLATITA LA RECEPTIA DOCUMENTATIEI TEHNICE  SI INSCRIERE IN CARTEA FUNCIARA LA OFICIUL DE CADASTRU ESTE 60RON+0,05% din valoarea de impozitare inscrisa in certificatul fiscal.


DOCUMENTATII SI PLANURI DE SITUATIE PENTRU PUZ , PUD, PUG, PAC

1.Copia actelor de proprietate ;
2.Copie cadastru;
3.Copie a Incheierii de intabulare;
4.Extras de Carte funciara pentru informare ;
5.Certificat de Urbanism copie legalizata- cu mentiunea necesar pentru P.U.Z. ;
6.Copii xerox ale actelor de identitate ale proprietarilor.
TAXA  PLATITA LA RECEPTIA DOCUMENTATIEI TEHNICE  LA OFICIUL DE CADASTRU ESTE 200RON.


 SCOATERE DIN CIRCUITUL AGRICOL

1.Copia actelor de proprietate ;
2.Copia documentatiei cadastrale avizata anterior;
3.Copia Incheierii de intabulare; 
4.Extras de Carte Funciara pentru informare ;
5.Certificat de urbanism copie legalizata ;
6.Aviz de la ANIF  ;
7.Copii xerox ale actelor de identitate ale proprietarilor.
In cazul in care exista o autorizatie de construire , terenul respectiv se scoate din circuitul agricol in baza acesteia.
Taxele variaza in functie de suprafata, termenul pentru obtinerea tuturor avizelor este de 21 de zile lucratoar
e

 

toate drepturile rezervate @ www.cadastru-general.ro