sigla cadastru general
  • certificat energetic certificat energetic
  • cadastru cadastru
  • topografie topografie
  • topografie topografie
| prima pagina | cadastru | topografie | acte necesare | preturi | certificat energetic | contact |
 
Cadastrul este sistemul unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică a tuturor imobilelor de pe un teritoriu administrativ.  Sistemul de evidență al cadastrului are ca finalitate înscrierea în registrul de publicitate imobiliară(Cartea Funciara). Entitățile de bază ale acestui sistem sunt parcela, construcția și proprietarul.
Lucrari de Cadastru
- necesare obtinerii numarului cadastral in vederea inscrierii in Cartea Funciara a imobilului. Lucrarea consta in: identificarea imobilului, determinarea prin sistem G.P.S. a coordonatelor punctelor de contur a terenului in sistem Stereografic 1970, obtinerea planurilor de zona necesare, intocmirea partii tehnice a dosarului. Lucrarile cadastrale pot fi : cadastru pentru apartamente, cadastru pentru terenuri intravilane si extravilane, cadastru pentru terenuri cu constructii, cadastru pentru actualizarea cartii funciare cu o cunstructie, cadastru pentru alipiri/dezlipiri de terenuri sau de constructii, rectificari de cadastre eronat intocmite, repozitionari de terenuri, modificari de limite, cadastru Bucuresti, etc.
Lucrari de Intabulare
- sunt necesare pentru deschiderea Cartii Funciare si pentru a inscrie definitiv un drept de proprietate. Intabularea unui imobil se poate face doar daca acel imobil are atribuit un Numar Cadastral. Lucrarile de cadastru si cele de intabulare se fac de obicei impreuna, intr-un dosar unic care se depune la O.C.P.I. unde se obtine numar cadastral iar apoi este trimis la Biroul de Carte Funciara pentru a se Intabula. Prin Intabulare se certifica numeroase informatii despre imobilul dumneavoastra : asezarea, marimea, categoria de folosinta, proprietarii, limitele de proprietate, precum si toate modificarile survenite pe parcursul duratei de viata a bunului imobil.

Pentru cadastru si intabulare executam:         
Documentatii tehnice privind Cadastru , intabulare pentru apartamente,
Documentatii tehnice privind Cadastru , intabulare pentru terenuri intravilane;
Documentatii tehnice privind Cadastru , intabulare pentru terenuri extravilane;
Documentatii tehnice privind Intabulare constructii noi sau extinderi de constructii in Cartea Funciara;
Documentatii tehnice privind Actualizari / Rectificari de cadastru, modificarea limitei de proprietate si / sau modificarea suprafetei imobilului;
Documentatii tehnice privind terenuri extravilane;
Documentatie tehnica pentru obtinere aviz numar postal;
Dezmembrari de blocuri pe apartamente, boxe, garaje si parti comune indivize;
Documentatii pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor aflate in intravilan si extravilan;
Documentatii pentru dezmembrarea unui teren sau alipirea a mai multor terenuri;
Documentatii tehnice privind Aviz tehnic OCPI necesar obtinerii Certificatului de Urbanism / Proiectului pentru Autorizatia de Construire (PAC), sau obtinerii numarului postal;
Relevee constructii civile si industriale.
toate drepturile rezervate @ www.cadastru-general.ro